Co byste měli o marketingu vědět než se do něj pustíte?

Než se dáte do práce, je třeba ujasnit si několik věcí…

Než se pustíte do práce se sestavováním Vašeho úspěšného plánu, je potřeba se zamyslet nad obecným fungováním firmy jako takové. Marketingový plán není alfou a omegou Vašeho podnikání.

Je pouze jednou složkou, jedním ozubeným kolečkem, do kterého následně zapadají další součásti jako jsou finanční plán, business (obchodní) plán a případně další plány vedoucí k plnění Vašich cílů.

Jednotlivé plány pak na sebe navazují, prolínají se a někdy se i v některých místech vzájemně vylučují. Všem těmto složkám (plánům) pak říkáme firemní strategie.

V případě, že byste si nechali zpracovat Váš marketingový plán od profesionála, je docela možné, že byste byli zaskočeni cenou, kterou požaduje ze několik archů A4. Vy ale neplatíte za ty papíry. Platíte mu za sestavení a především za čas, který věnoval přípravě a studiu Vašeho odvětví. Vy jste ve svém oboru odborníci, takže ušetříte spoustu času. Myslete ale na to, že jestliže podceníte přípravu, výsledkem nebude plán, ale pár cárů papíru, které k ničemu nebudou…

Pojďme tedy do akce. Asi nejdůležitější je, abyste si vyjasnili následující věci:

1Vaším prvním úkolem bude zjistit, kde se nyní nacházíte.

Nemůžete dojít do cíle, když nevíte kde jste. Zamyslete se na tím, kde právě stojí Vaše firma.

2Zvolte si kam se chcete dostat – Váš cíl.

Vždy si zvolte spíše menší cíle (vedoucí k tomu velkému). Jestliže si zvolíte rovnou ten velký a nepodaří se Vám jej dosáhnout, ztratíte motivaci a chuť do další práce. A opačně – každý splněný malý cíl, vám dodá energii k plnění toho následujícího.

2Zvolte si cestu – Váš postup jak chcete dosáhnout Vašich cílů.

Co musíte udělat proto, abyste dosáhli svých cílů? Na co si musíte dát pozor? Jaké musíte mít předpoklady? Jaké musíte použít systémy, aplikace, nástroje? Atp.

Několik důležitých rad týkajících se plánování:

  • Pečlivě plánujte – co nenáplanujete se nestane.
  • Určete kde se nyní nacházíte, jaké jsou vaše cíle a jak jich chcete dosáhnout.
  • Vaše postupy by na sebe měly plynule navazovat. Neměly by vznikat kolize.
  • Vyhodnocujte, porovnávejte a analyzujte své cíle a své snažení.
  • Vytvořte si tzv. akční plán – dejte svým krokům určité termíny. Sledujte jak dlouho trvá jejich úspěšné plnění.
  • Nejdůležitější bod – řiďte se svým plánem. I ten nejlepší plán je k ničemu, když se jim neřídíte.