Je marketing vhodný i pro Vás?

Je marketing vhodný i pro mě nebo je pouze pro velké firmy?

Jestliže si nyní čtete tento článek, přivedla Vás na tuto stránku asi otázka, jestli marketing, potažmo marketingový plán, je vhodný pro Vaši firmu a k čemu Vám to celé bude dobré.

Ano, marketingový plán je vhodný pro každou firmu. Lze říci, že v podstatě každá firma marketingové principy uplat?uje. Je pouze otázkou do jaké míry vědomě, správně a účelně. Marketingem se totiž rozumí veškeré aktivity, které napomáhají přesunu zboží či odběru služeb od prodávajícího ke kupujícímu.

Jaké jsou tedy důvody pro to, abyste se o něj začali zajímat detailněji? Vyplatí se Vám do něj investovat Váš čas? Myslím si, že určitě.

Pojďme se nyní podívat na hlavní výhody, který Vám řízený marketing přináší:

 • Máte vytýčené jasné cíle (krátkodobé i dlouhodobé) – víte jakým směrem jdete a kam chcete dojít.
 • Úspěšně budujete povědomí o Vaší firmě/značce.
 • Významě snižujete či rovnou eliminujete rizika podnikání.
 • Podporujete perspektivní projekty a cíle – omezujete výdaje a šetříte náklady tam, kde jich není třeba.
 • Neplýtváte. Víte, které marketingové a reklamní kanály fungují.
 • Dokážete se na problematiku dívat očima zákazníka.
 • Na základě mark. strategie jste schopni si obhájit a prosadit své cíle.
 • Orientujete se na trhu, znáte svá slabá a silná místa.
 • ?ízeným plánováním získáváte zakázky s časovým předstihem – omezujete “hluchá” období a vytváříte vyšší zisk.
 • Posunujete svou firmu vpřed.
 • + BONUS – Podnikání Vás znovu baví, napl?uje.

Sami vidíte, že výhod je spousta. Osobně si myslím, že toho trochu času do přečtení několika málo následujících kroků se vyplatí investovat. Každopádně nemáte co ztratit, ne? Můžete jen získat.

Poslední a nemalou výhodou marketingu je i fakt, že do jisté míry připomíná puzzle. Jakmile začnete skládat a vytvoříte si základ, můžete si odskočit složit několik částí vlevo, vpravo, nahoru, dolů – prostě podle toho čím se zrovna zabýváte a jaký problém řešíte.