Různé tváře marketingu – v malé a velké firmě.

Jak dělají marketing malé a velké firmy?

Pomocí marketingových plánů dosahují svých cílů malé i velké firmy. Zásadním rozdílem jsou ale způsoby, jakými se o to snaží. Zatímco rozpočty na marketing se ve velkých firmách odvíjí většinou od obratu, u těch menších by mělo jít o plánované promyšlené menší investice, které mohou reagovat na konkrétní vývoj firmy.

Zatímco šefa oddělení marketingu ve velké společnosti, až tolik netrápí momentální pokles prodeje (a jede podle svých stanovených plánů), Vy musíte o to více přemýšlet nad marketingovými způsoby a formami, které budou levné, účinné a maximálně efektivní.

Jako malá firma se většinou nemůžete porovnávat nebo soupeřit na poli marketingu s velkou firmou. To ale neznamená, že všechny zakázky získájí pouze velké firmy pouze proto, že mají na marketing a reklamu více peněz.

V následujících článcích se dozvíte jak navrhnout marketingový plán a formy reklamy, které nebudou drahé (mnohdy i zdarma) a budou efektivnější, než kdy předtím.

Abyste mohli navrhnout dobrý plán je potřeba myslet na to, že pouze malé procento zákazníků si od Vás zakoupí zboží (nebo službu) hned po tom, co jim ho nabídnete.

Zákazníka si musíte připravit. Zaujmout, něčím si ho získat, budovat důvěru, stát se pro něj známou firmou a pak teprve nabízet a prodávat.

Teď si asi říkáte, že jsem se zbláznil… „Tolik úkolů před tím, než mu nabídnu zboží – to bych dřív umřel hlady.“ Neumřel. S většinou těchto úkolů si poradí řízený marketing. V některých případech lze tento proces automatizovat natolik, že nebude třeba žádné Vaší aktivity.

Z výše uvedeného jste asi vypozorovali jasný rozdíl mezi prodejem, reklamou a marketingem. Marketing vyhledává, komunikuje, získává důvěru a přesvědčuje. Reklama nabízí. A prodej se postará o koupi a dopraví to k zákazníkovi.

Tím to ale nekončí – nastupuje opět marketing se svou péčí o zákazníka a opětovnou přípravou na budoucí prodej. Sami teď určitě vidíte, jak podstatný marketing je.