Malý slovník marketingu

Sed condimentum imperdiet erat. Nulla justo felis, sollicitudin elementum condimentum eget, porttitor id neque. Donec mattis ullamcorper elit non malesuada. Sed convallis iaculis accumsan. Morbi eu turpis eros. Pellentesque habitant morbi tristique

A/B Testování

A/B Testing je metoda pro porovnání účinnosti více variant marketingového sdělení. Výsledkem je následně statistika, která prozradí, která z použitých variant je účinnější a efektivnější.

Affiliate marketing

Affiliate marketingem se označují aktivity (většinou zprostředkování obchodu) na internetu , za které je poskytnuta provize. Provize je většinou vyčíslena procentuelně nebo pevnou sazbou.

Ambush marketing

Ambush marketing se snaží svými aktivitami „přiživit“ na akcích, které organizuje někdo jiný. Jedná se o dodatečné oslovování cílových skupin, které nejdříve oslovil (a do nich investoval) např. oficiální sponzor nebo pořadatel.

ATL - Above the Line

ATL neboli nadlinková komunikace, označuje marketingové formu, která komunikuje pomocí massmédii (tv, rádio, internet, outdoor reklama aj.) Jedná se ale spíše o označení z historie, protože v současnosti se ztrácí hranice mezi nadlinkovou a podliknovou komunikací.

B2B - Business To Business

Business To Business se soustředí na cílové skupiny, které představují firmy a společnosti. Nejde o koncové zákazníky. Mezi společnosti, které provozují B2B patří např. dodavatelé dárk. předmětů, kancelářského zboží atp.

B2C - Business To Consumer

Business To Consumer se soustředí na širokou cílovou skupinu koncových zákazníků. Mezi společnosti, které provozuji B2C patří např. výrobci kosmetických přípravků, potravin atp.

Behavioral Marketing

Behavioralní marketing analyzuje chování zákazníka za účelem zjistit jeho návyky a následně mu přizpůsobit marketingové aktivity.
V prostředí internetu se BM využívá především pro:
a) Sledování chování uživatele na konkrétních stránkách. Následným krokem je úprava stránek tak, aby co nejlépe kopírovaly zvyklosti a potřeby uživatelů.
b) Cílení market. sdělení na uživatele podle toho, které stránky navštívil nebo jaké termíny hledal pomocí vyhledávačů.

Brand

Brand neboli „značka“. Značka společnosti v sobě zahrnuje samotný název a korporátní identitu (pravidla pro používání logotypu a jiných grafických prvků vztahujících se k samotné firmě nebo produktům).

BTL - Below the Line

Below the Line neboli Podlinková komunikace označuje nemasové marketingové metody. BTL používá např. direct marketing atp. V současnosti se, stejně jako u nadlinkové komunikace, ztrácí hranice mezi ní a podlinkovýmí aktivitami.

Buzz marketing

Buzz marketing se snaží vyvolat rozruch kolem určité značky a společnosti. Jeho podstatou je vytvořit základ pro diskuzi do které se následně přidávají další a další lidé. Buzz marketing šokuje, překvapuje a je vtipný. Jako platformu využívá samozřejmě především internet.

Cílová skupina

Cílovou skupinou nazýváme předem definovanou skupinu lidí/společnosti, kterou se snažíme oslovit. Mohou to být např. lidé starší 18 let, muži nebo ženy se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v rozmezí 35-50 lety, mladé matky na mateřské 22-30 let aj.

Claim

Claim znamená slogan. Slogan by měl vystihovat povahu, poslání, postoj nebo motto společnosti. Většinou je i součástí logotypu firmy. Např. Všechno co děláme, řídíte vy. Just do it!, Nádskok díky technice,

Color marketing

Color marketing se snaží vzbudit zájem o produkt nebo služby pomocí barev. Z pohledu psychologie, různé barvy navozují u lidí různé pocity, vyvolávají emoce a mohou působit na lidskou psychiku jak pozitivně, tak i negativně.

Několik příkladů:
Červená – vzbuzuje pozornost, provokuje, vyvolává emoce, energii, vzrušení.
Modrá – stálost, věrnost, loajalita.
Žlutá – hravost, radost, slunce, veselost, pozitivní působení.

CRM - Customer Relationship Management

CRM znamená řízení vztahů s klienty. Pomocí CRM systémů a aplikací se snažíme mít co nejlepší vztahy se zákazníky. Komunikujete s nimi, nasloucháte jejich přáním, pomáháte jim řešit problémy s produkty (hotline linka, servis) atp.

Cross Promotion

Cross promotion využívá způsobů a metod, kdy se několik produktů podporují a propagují v rámci marketingu navzájem.

Direct Marketing

Direct marketing neboli přímý marketing. Jak už samotný název naznačuje, jedná se o přímé oslovení (či vytvoření nabídky) pro určitého zákazníka. Mezi používané direct marketingové metody patří telemarketing, email marketing, osobní dopis atp. Veškeré aktivity direct marketingu vychází z práce s databázemi klientů a jejich segmentace dle zvolených cílů.

Engagement Marketing

Engagement marketing znamená zapojení zákazníka do vývoje, vylepšení, evoluce produktu nebo služby. Tzn. že samotní zákazníci přicházejí s nápady a tipy jak produkty vylepšit a inovovat.

Event Marketing

Event marketing pracuje se zážitky. Právě pomocí zážitků se pak snaží prohlubovat vztahy se zákazníky nebo obchodní partnery.

Focus group

Focus group je metoda kvalitativního výzkumu. Používá se především pro zjištění skutečností jako jsou např. důvody odmítnutí, motivace k nákupu, tvorba hypotéz atp.

Guerilla marketing

Guerilla (partyzánský) marketing je nový směr marketingu, který se snaží cíleně zasahovat citlivá místa, místo plošného (a drahého) úderu. Guerilla se snaží překvapit, šokovat, zaujmout nápadem. Je vhodný především pro menší a střední společnosti.

Hard sell

Výraz „Hard sell“ v sobě zahrnuje veškeré aktivity, které mají podpořit rozvoj a růst prodeje produktu/služby.

Internetový marketing

Internetovým marketingem rozumíme souhrn způsobů a činností, pomocí kterých propagujete produkt, službu nebo firmu na světové síti. Zahrnuje jak samotnou propagaci, tak i distribuci, doménovou politiku, webovou prezentaci aj.

Keyword Marketing

Keyword Marketing, častěji zvaný Search Engine Marketing (SEM) využívá potenciálu vyhledávačů pro zobrazování reklam na základě hledaných výrazů.
SEM v sobě zahrnuje:
SEO – optimalizaci webových stránek. Dobrá optimalizace způsobí, spolu s použitím správných klíčových slov, že se posunete ve výsledcích vyhledávání směrem nahoru.
PPC – Pay Per Click jsou reklamy, kde neplatíte za jejich zobrazení, ale až v okamžiku, kdy na něj uživatel klikne (a to jej přivede na Váš web).
Přednostní výpisy – placené zvýrazněné výpisy na stránce vyhledávače.

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se používá pro pochopení předpokladů a různých významů v sociálním kontextu. Zkoumající osoba se snaží na problematiku dívat očima zainteresované osoby. Tohoto typu výzkumu se většinou účastní menší počet respondentů.

Kvantitativní výzkum

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Low-cost

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Marketingový mix

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Merchandising

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Mobilní marketing

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Monitoring

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Mystery shopping

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Neuromarketing

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Newsletter

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Off-trade

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

POS / POP

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Positioning

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Recall

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Relaunch

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Respondent

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Retail

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Sales promotion

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Síťový Marketing

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

SWOT analýza

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Target Group

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Telemarketing

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Umbrella Brand

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Umbrella Effect

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.

Virální marketing

Omlouvám se, ale tento termín bude doplněn později. Děkuji za pochopení.